News, Additions, and Corrections:

The All Galicia Database primarily covers vital records and historical records from the old Austro-Hungarian Empire province of Galicia. That area is now spilt up between southeastern Poland and southwestern Ukraine. However, each record may make reference to other towns, too — for example, noting the birthplace of a parent or a spouse that is not the same as the primary location where the record was collected, and which may not even be in the same country.

Please note that these town and location names have not been standardized. They have been left with their original name or spelling, not their modern name or spelling. For example, there are hundreds of records in this database that refer to the town "Nadworna", as that is what the town was called at the time the records were created, rather than its modern name "Nadvirna". A tool such as JewishGen's Communities database can help you translate between the old names and modern names.

Some towns may be mentioned under alternate names; for example, Lemberg, Lwow, and Lviv are different names for the same city, but they each might appear separately in this list, depending on how they were recorded in the original data source. Some abbreviations may be listed here too, and are not grouped with the unabbreviated version of their name. Some of these locations may be very general, such as "Galicia" or "Russia". A few towns may have been misspelled. Finally, some of these towns may have become incorporated into other localities over the years; for example, Zadworna is today a section of the city of Drohobych, Ukraine, and not a standalone town.

Basically, we have left this information exactly as it was entered by the transcribers, reflecting the form and spelling in the original records.

Top 50 towns and locations mentioned in the All Galicia Database

 1. Lviv (104,042)
 2. Brody (81,677)
 3. Zbaraz (18,730)
 4. Drohobycz (17,739)
 5. Tarnopol (15,887)
 6. Brzezany (8,408)
 7. Kalusz (4,509)
 8. Zloczow (4,445)
 9. Rudki (4,351)
 10. Nadworna (4,336)
 11. Sanok (3,924)
 12. Podwoloczyska (3,634)
 13. Sniatyn (2,892)
 14. Lezajsk (2,594)
 15. Rohatyn (2,560)
 16. Zolkiew (2,058)
 17. Kolomea (2,004)
 1. Horodenka (1,827)
 2. Grzymalow (1,598)
 3. Jaworow (1,512)
 4. Zagrody Miejskie (1,478)
 5. Mikulintsky (1,464)
 6. Jagielnica (1,391)
 7. Bialy Kamien (1,307)
 8. Stary Sambor (1,175)
 9. Bobrka (1,145)
 10. Buczacz (1,128)
 11. New York City (972)
 12. Skala Podolska (965)
 13. Halicz (896)
 14. Bukaczowce (809)
 15. Jezierna (800)
 16. Boryslaw (765)
 1. Gliniany (696)
 2. Zagorze (650)
 3. Rozdol (644)
 4. Zalozce (602)
 5. Czortkow (534)
 6. Chodorow (518)
 7. Zbara_ (516)
 8. Probuzna (490)
 9. Debica (476)
 10. Skalat (448)
 11. Kamionka Strumilowa (415)
 12. Mosciska (405)
 13. Skala (382)
 14. Zniesienie (380)
 15. Mikuli_ce (378)
 16. Lemberg (345)

All towns and locations that are mentioned at least three times, sorted alphabetically

(In Russia) (9), (Rosja [Russia]) (4), (Rosja) (9), (Rosja) / [Russia] (20), (Russia) (7), ?Uka Wielka (5), _ (23), _abojki (7), _ady_yn, Gub. Podolska, Rosja [Russia] (3), _adyczyn (6), _niatyn (7), _opatyn, Brody (7), _opuszany, Zbor (3), _osiacz (3), _osiacz, Borszcz (4), _oszni (9), _ozowa (4), _rebki Ma_e, Kaczan (4), _ubianki Wy_ne, Zbara_ (4), _uck, Gub. Wo_y_ska, Rosja [Russia] (4), _uka Ma_a, Ska_at (3), _uka Wielka (6), _ulice Obok Bia_ego Kamienia, Z_ocz (4), _urawno (10), _ydacz (3), _ytomierz (8), _ytomierz, Gub. Kijowska, Rosja [Russia] (8), Altstadt (5), Amerika (4), Ameryka / [America] (62), Ananiew, Rosja [Russia] (5), Austria (50), B (6), Babince (10), Baczyna (13), Bajkowce (20), Baligrod (4), Bania (7), Bania Kotowska (3), Barysz (7), Barzan (4), Batiatycze (4), Bawor (25), Baworow (8), Bazarzynce (12), Be??Ec (6), Be_z (B (4), Be_z, Sokal (4), Belz (12), Belz, Zolkiewer District (3), Berdiczow (13), Berdycz (22), Berdyczow (3), Bereznica (3), Berezowica (4), Berezowica Ma_a (6), Berezowica Mala (7), Berezowica Wielka (19), Berlin (35), Bezbrudy, Z_ocz (4), Bia?Ozorka (Rosja) / [Russia] (4), Bia?Y Kamie? (4), Bia_a (9), Bia_kowce, Zbor (5), Bia_og_owy, Z_ocz (3), Bia_osk (13), Bia_y Kamie_ (8), Bia_y Kamie_, Z_ocz (18), Biala (22), Bialkowce (5), Bialoglowy (17), Bialokiernica (5), Bialozorka (7), Bialy Kamien (1,307), Bialystok (5), Bieni (5), Bilcze (3), Bilina (3), Bilinka (3), Bilkow (6), Bircza (6), Bitkow (6), Blazow (3), Bo_szowce, Miko_aj (4), Boberka (10), Bobrike (5), Bobrka (1,145), Bochnia (15), Bogdan (40), Bogdanowka (83), Bohatkowce (6), Bohatkowce, Podhajce (8), Bohorodchany (6), Bohorodczany (44), Bolchow (10), Bolech (3), Bolechow (22), Bolechowce (6), Bolszowce (4), Boreslaw (27), Borislaw (3), Borki (4), Borki Wielkie (42), Boroslaw (5), Borszcz (32), Borszczow (48), Borszozow (5), Borys_aw (6), Borys_aw, Drohobycz (3), Boryslaw (765), Breslau (3), Bresteczka (3), Bresteczke (4), Bresticzke (7), Brestitschke (3), Brigiden [Brigadau/Lanovka] (18), Brigieden [Brigadau/Lanovka] (5), Brody (81,677), Brody, Za_o_ce (12), Brody; Kulparkow (3), Bronica (21), Brykula Nowa, Trembowla (4), Brykula Stara (7), Brykula Stara, Trembowla (3), Brze?Any (4), Brze_any (187), Brze_any, Kozowa (4), Brze_any, Krzywe (3), Brze_any, Kuropatniki (3), Brze_any, P_a_cza Wielka (5), Brze_any, S_oboda Z_ota (3), Brzesko (6), Brzezan (13), Brzezan [Brzezany] (39), Brzezany (8,408), Brzozdowce (4), Brzozow (12), Bucni (13), Bucniow (6), Buczacz (1,128), Buczacz, Jaz_owiec (4), Buczacz, Monasterzyska (3), Buczacz, Stanis_aw (6), Buczacz, Stanislauer District (3), Buda Zbaraska (4), Budapeszt (4), Budy_ (7), Budzan (33), Budzanow (16), Bukaczowce (809), Bukaczowce, Rohatyn (3), Bukowina (5), Burstin (4), Burstyn (5), Bursztyn (13), Busk (43), Busk, Kamionka Strumi_owa (17), Busko (5), Busowisko (18), Butschatsch (7), Butyny (4), Bykow (16), Bzowica (10), Bzowica, Z_ocz (3), Cebr (11), Cewkow (3), Chany Ad Jankowce (3), Chlewczany (4), Chmiel (4), Chmieliska (5), Chmielisko, Ska_at (3), Chmielnik (7), Cho?Ojow (7), Chodaczk (30), Chodorow (518), Chodrow (10), Cholojow (6), Chorostk (68), Chorostkow (28), Choun / Ehoun (4), Chrzanow (4), Chyrow (10), Cieszan (8), Cieszanow (9), Crifczis [Krzywczyce] (3), Cucylow (49), Czabar (9), Czahary (10), Czarnoko_ce, Husiatyn (4), Czarnolozce (3), Czarny Potok (3), Czartorya (3), Czercze (8), Czernelica (9), Czerniatyn (10), Czernica, Brody (6), Czernich (12), Czernichowce (75), Czernichowce, Zbara_ (11), Czerniel (14), Czernielow Mazowiecki (5), Czernilow (8), Czerniowce (29), Czerniowce, Bukowina (6), Czernowicz (5), Czernowitz (25), Czernowitz, Bukowina (3), Czerze (5), Czestochowa (53), Czeszanow (3), Cziski (3), Czortk (45), Czortkow (534), Czumale (5), Czysty_ (30), Czyszki (6), Czyzykow (5), Dabrowa (10), Danilowce (4), Darach (6), Dawidkowce (4), Dawidow (3), Debica (476), Deceased (4), Delatyn (49), Delawa (8), Denys (5), Denysow (3), Dera_ne, Gub. Podolska, Rosja [Russia] (5), Derezyce (4), Didkowce (7), Ditkowce (4), Dmytrowice (3), Do__anka (5), Dobrimil (3), Dobrohostow (14), Dobromil (47), Dobromirka (40), Dobrowlany (10), Dobrowody (43), Dobrowody, Zbara_ (6), Dolhe (14), Dolina (27), Dolzanka (4), Domamorycz (4), Dora (3), Dorofijowka (13), Dorozow (25), Dragan (4), Drobhobycz (244), Drohobicz (27), Drohobycz (17,739), Dubiecko (4), Dublany (3), Dubna (9), Dubne (21), Dubno (34), Dubowce (29), Dukla (14), Dyczk (30), Dyn (4), Dynow (5), Dzurkow (4), Dzuryn (9), Ennsdorf (4), Ernsdorf (5), Europe (4), Felsztyn (8), Filipkowce (4), Fitkow (18), From Russia (24), G_og (5), Gaje (29), Gaje Wielkie (10), Galicia (35), Galsecz Komit. Semplemer (W_gry) (4), Glina (4), Gliniany (696), Gliniany, Przemy_lany (10), Gliniany, Z_ocz (3), Glinna, Zbor (7), Gluchowice (7), Gluszkow (5), Go_og (25), Gologory (11), Gorlice (8), Gr (17), Grabowce (6), Graziowa (3), Grobla Jankowiecka (3), Grodek (44), Grodek Jagiellonski (196), Grodik (4), Grodno (4), Grudek (3), Grzyma?Ow (36), Grzyma_ (155), Grzymalow (1,598), Gwozdziec (12), H_uboczek Wielki (15), Ha?Uszczy?Ce (3), Ha_uszczy_ce, Ska_at (8), Hajworonka (8), Hajworonka, Podhajce (3), Halicz (896), Harbuz (3), Hawrylowka (24), Hleszczawa (4), Hleszczawa, Trembowla (4), Hlib (3), Hluboczek (3), Hluboczek Maly (19), Hluboczek Wielki (3), Hnidawa (13), Hnidawa, Brody (3), Hnilice (66), Hnilice Male (5), Hnilice Wielkie (9), Hniliczki (19), Ho?Otki (3), Holosk (3), Holoszynce (22), Holotki (9), Holowecko (22), Horbk (7), Horchow (9), Horodenka (1,827), Horodnica (7), Horodyszcze (6), Hruszow (17), Hrycowce (19), Hubycz (10), Huma_ (3), Humniska, Trembowla (4), Hungary (9), Husiatyn (295), Husiatyn, Chorostk (5), Husiatyn, Kopyczy_ce (3), Husiatyn, Probu_na (4), Huszczanka (4), Huszczanki (4), Huta Gogolowska (3), Huwnow (5), Hwozd (41), Ihrowica (6), Ihrowice (3), Ilkowice, Tarn (6), Isypowce (6), Iwa_kowce, Zbara_ (3), Iwacz (3), Iwanczany (27), Iwaszkowce (8), J (12), Jablonow (9), Jackowce (11), Jacowce (13), Jagielnica (1,391), Jagielnica, Czortk (3), Jan (71), Janew (6), Jankowce (25), Jannow (5), Janow (71), Janow Bei Trembowla (4), Janow Kolo Trembowla (3), Janowka (3), Jarczow (3), Jariczow (34), Jarislau (12), Jarisslau (4), Jaros_aw (26), Jaros_aw, Radymno (5), Jaroslau (46), Jaroslau [Jaroslaw] (5), Jaroslaw (255), Jaryczow (19), Jaryczow Nowy (3), Jasien (3), Jasien, Pow. Dolina (4), Jasienica (7), Jasieniow Polny (13), Jaslo (4), Jasniska (3), Jasnitszke?/Sasnitzke? (7), Jassy (6), Jawor (8), Jaworow (1,512), Jawrow (20), Jazlowiec (13), Jedrzejow (4), Jezierna (800), Jezierna, Z_ocz (3), Jezierna, Zbor (116), Jezierzanka (4), Jezierzany (26), Jezierzany, Borszcz (25), Jezupol (3), Juradica (3), Ka_usz (12), Kaczan (7), Kaczanowka (10), Kalusch (5), Kalusz (4,509), Kamieniec Podolski (3), Kamieniec Podolski (Rosja [Russia]) (3), Kamieniec Podolski, Rosja [Russia] (7), Kamienna (25), Kamionka (19), Kamionka Strumi_owa (9), Kamionka Strumi_owa, Adamy (3), Kamionka Strumi_owa, Ska_at (4), Kamionka Strumilowa (415), Kamionke (4), Kamionki (16), Kamionki, Ska_at (12), Kanczuga (256), Kapuscince (14), Kielce (24), Kiev (3), Kij (11), Kipiaczka (3), Kipianka (4), Kiselnik (4), Kiszyni (6), Klasno (5), Klebanowka (27), Kleparow (32), Kleperow (3), Kleperow [Kleparow] (3), Kleporow (7), Kleprow [Kleparow] (4), Klimkowce (60), Klimkowce, Zbara_ (7), Knihinin, Pow. Stanislawow (3), Knihynicze (81), Ko?Omyja (8), Ko_odziej (11), Ko_omyja (54), Koblo Stare (16), Kobyla (37), Kobyla, Zbara_ (8), Kobyle (3), Kobyle, Zbara_ (4), Kolbuszow (5), Kolbuszowa (14), Koledziany (3), Kolikow (4), Kolomea (2,004), Kolomea [Kolomyja] (25), Kolomyja (62), Kolpiec (13), Komarne (13), Komarno (28), Komarow (3), Konischkow (4), Koniuszkow (3), Konopk (3), Konskie (5), Konstantyn (8), Kopeczynce (3), Kopyczy?Ce (8), Kopyczy_ce (44), Kopyczy_ce, Husiatyn (64), Kopyczynce (28), Korkin? (5), Korniow (3), Korol (23), Korolowka (72), Koropiec (4), Korszow (3), Korszy?Owka (5), Korszylowka (4), Kos (4), Kosin (4), Kosow (148), Kosowa (6), Kossow (24), Kossow [Kosow] (3), Koszlaki (65), Kot. Banie (3), Kotaw (4), Kotow (23), Kotowska Bania (4), Koz (9), Koz?Ow (3), Koz_ (188), Kozara (18), Koziary (14), Kozielniki (5), Kozlow (53), Kozowa (60), Kozowa, Brze_any (38), Kozowka (6), Krak (29), Krakau (54), Krakau [Krakow] (9), Krakow (110), Krakowicz (3), Krakowiec (5), Krasiczyn (4), Krasna (41), Krasne (11), Krasnosielce (14), Kremenitz (3), Kreminitz (4), Kremnitz (5), Kretowce (24), Krisnopole (3), Kristianpol (10), Kristianpolle (3), Krivczis (3), Kriwtz (3), Kriwziz (3), Kropiwinik (11), Kropiwnik (4), Krosno (6), Krosno, Dukla (4), Krowinka (7), Krowinka, Trembowla (10), Krynica (6), Krystynopol (8), Krywcis (3), Krzemienitz (3), Krzeminitz (3), Krziwczce [Krzywczyce] (3), Krziwczice [Krzywczyce] (3), Krzywciz [Krzywczyce] (4), Krzywcze (6), Krzywcze Gorne (4), Krzywcze, Borszcz (5), Krzywczyc [Krzywczyce] (3), Krzywczyce (28), Kudobi_ce, Zbor (4), Kujda_ce, Zbara_ (5), Kujdan (7), Kujdance (40), Kulik (7), Kulikow (43), Kulikuw (4), Kulparkow (13), Kupczy_ce (48), Kupczynce (4), Kurniki (10), Kurniki Iwanczanskie (5), Kuropatniki (6), Kuropatniki, Brze_any (4), Kurowce (12), Kutkowce (6), Kutty (3), Kuty (10), Lahadow (3), Laka (12), Lan (8), Lancut (6), Lanczyn (3), Lanczyn/Przerosla (3), Lanka (4), Laszki (8), Latoszyn, Ropczyce (3), Latycz (6), Law Or Lan? (3), Leipnik (3), Lemberg (345), Lemberg / Lviv (3), Lemberg [Lwow] (19), Lenina Mala (7), Lenina Wielka (18), Leschnow (13), Lesienice (5), Lesniow (6), Leszniow (6), Letnia (4), Levankir (17), Lezajsk (2,594), Liczkowce (3), Liczkowce, Husiatyn (4), Limanowa, Nowy S_cz (6), Linka Wielka (4), Lisenice [Lesienice] (3), Liseniz [Lesienice] (3), Lishnivka (5), Lisica Topolnica (3), Lisieczynce (15), Lisienice (8), Lisienice [Lesienice] (8), Lisienitz [Lesienice] (3), Lisinitz [Lesienice] (3), Liski, Kolomyja (9), Lisko (59), Lisseniz [Lesienice] (3), Lisz (5), Lisz. (9), Lisznia (270), Lisznia? (4), Litzmannstadt (3), Lizsu. (4), Lodz (9), Lojowa (6), Lopuszanka Chomina (3), Lozowka (10), Lszu. (3), Lubaczow (27), Lubianki (18), Lubianki Nizne (25), Lubianki Nizsze (38), Lubianki Nizsze, Tarnopol (3), Lubianki Wyzne (21), Lubianki Wyzsze (19), Lubience (3), Lublin (16), Lubycza (3), Ludmer (12), Luka (5), Lutowiska (17), Luzek Gorny (20), Lviv (104,042), Lw (208), Lwow (345), Lysiec (11), Lyszner (9), Lysznia (10), Ma_aszowce (6), Machn (4), Machnow (3), Magierow (5), Magorow (3), Majdan (6), Majdan G. (8), Majdan Gorny (46), Majdan Sredni (8), Maksymowka (13), Malechow (5), Malichow (4), Manasterz (185), Mariampol (4), Markopol, Brody (3), Markopole (4), Medenic (8), Medenice (25), Medenice, Drohobycz (5), Medwedowce, Buczacz (3), Medyn (49), Michalcze (6), Michalowice (5), Miechow (5), Mielec (11), Mielnica (210), Mielniki (10), Mikolajow (4), Mikuli?Ce (8), Mikuli_ce (378), Mikulice (42), Mikulince (62), Mikulintsky (1,464), Millie (Bukowina) (5), Milno (26), Milno, Brody (3), Minsk (3), Mo?Czanowka (6), Mo_ciska (10), Modrycz (21), Molotkow (7), Monasterzyska (158), Monastyrsko (5), Mosciska (405), Moszcziska (3), Mrazinca (5), Mraznica (13), Mszana (5), Mszaniec (9), Mszaniec, Zbara_ (6), Mys?Owa (6), Myslowa (7), Myszkowice (13), Na_u_e, Trembowla (5), Nadole (5), Nadworna (4,336), Nadworne (4), Nahujowice (27), Namensfertiger - Writer Of The Names (5), Nanczulka Mala (23), Nanczulka Wielka (5), Naraj (11), Narajow (18), Narol (8), Narol, Zolkiewer District (3), Nastas (20), Nawaria (3), Nawarie (4), Nawarje (6), Nawarya (3), Nazawirow (3), Nazawizow (40), Nesterowce (20), Neterpince (4), Neterprince (5), Netreba (11), Neu Kalusz (281), Neu Sandez (5), Neu-Sandec [Nowy Sacz] (4), Neudorf? (3), New York (70), New York City (972), Niedzielna (4), Niedzwiedza (9), Niemcy / [Germany] (6), Niemiacz (4), Niemirow (7), Nienadowa (260), Nisko (5), Nizankowice (3), Nizniow (9), Nowe Miasto (5), Nowe Siolo (42), Nowesiolo (10), Nowiki (18), Nowosi (6), Nowoszyce (12), Nowy Jork, Ameryka [New York, America] (3), Nowy S_cz (9), Nowy Sacz (81), Obertyn (21), Obod (5), Obodowka (24), Ochrymowce (25), Odessa (12), Odessa, Gub. Cherso_ska (Rosja [Russia]) (7), Odessa, Gub. Cherso_ska, Rosja [Russia] (4), Odessa, Rosja [Russia] (8), Odnopole Gub. Kijowska (6), Ogilvymer (8), Okopy (139), Old Brody (3), Olechowce, Horodenka (3), Olejow (26), Oleksi_ce, Borszcz (3), Olesk (3), Olesko (10), Olesko, Z_ocz (9), Oleszyce (8), Olszanica (3), Opaka (5), Opal (6), Opary (5), Opoczno (5), Oprylowce (4), Orow (4), Ortynice (3), Orzechowiec, Ska_at (4), Oslow Bialy (5), Ostaszowce (20), Ostr (34), Ostraga (3), Ostrow (3), Ostrowiec Swietokrzyski (4), Oswiecim (4), Ottynia (19), Otynia (21), Ozimina (15), Ozmine (3), P_otycza (3), P_uch (4), Palczynce (18), Panasowka (12), Paryszcze (12), Pasieczna (96), Pechenezhin (4), Peczeni_yn, Ko_omyja (6), Peczenizyn (18), Perenowka (25), Petrikau (8), Petryk (9), Pienkowce (12), Pilzno (170), Pinsk (3), Piotrkow (19), Pistyn (8), Pitrycz (7), Pizno (3), Pleb (10), Pleb. (37), Plebania (86), Plebanie (9), Plock (5), Ploskie (4), Ploskirow (Rosja) / [Russia] (5), Pluchow (7), Pluhow (3), Pniow (109), Po_upan (4), Poczapince (3), Podberezce (3), Podborce (5), Podbuz (5), Podgorze (3), Podhajce (77), Podhayce (7), Podkamen (4), Podkamie_ (18), Podkamie_, Brody (25), Podkamie_, Z_ocz (7), Podkamien (36), Podkamin (11), Podkamon (6), Podlipce (4), Podniki, Brze_any (7), Podwo_oczyska (29), Podwo_oczyska, Ska_at (71), Podwoloczysk (3), Podwoloczyska (3,634), Podwysokie (3), Podzamcze (3), Pokropiwna (5), Polana (3), Poland (12), Pomorzany (53), Pomorzany, Z_ocz (28), Pomorzany, Zbor (11), Ponikwa (13), Ponique (10), Popiel (5), Popiele (8), Porarow, Gub. Grodniska, Rosja [Russia] (7), Poswirz (8), Potoczyska (10), Potok Wielki (4), Potok Z_oty (4), Potok Z_oty, Buczacz (6), Potok Zloty (5), Potylicz (3), Poyto (10), Praga / [Prague] (3), Probu_na (16), Probu_na, Husiatyn (10), Probuzna (490), Proniatyn (6), Proskur (6), Proskurow (7), Prosowce (8), Pruchnik (7), Pruss (3), Prussy (3), Prusy (5), Przemisl (3), Przemislau (3), Przemisle (3), Przemy_l (48), Przemy_lany (39), Przemysl (101), Przemyslany (23), Przemysle (4), Przerosl (4), Przerosla (22), Przeworsk (17), Radom (35), Radomsko (5), Radomysl (4), Radwil (6), Radymno (8), Radzichow (5), Radziech (8), Radziechow (21), Radziwi_ (10), Radziwil (7), Radziwill (3), Radziwillov (3), Radziwillow (16), Radziwilow (25), Rak (3), Rakowiec (3), Raniowice (7), Rasztowce, Ska_at (6), Ratyszcze (6), Rawa (23), Rawa Ruska (30), Rawa-Ruska (9), Rawe (12), Reichshof (3), Reni (4), Reschow (4), Rohatin (5), Rohatyn (2,560), Rohatyn, Brze_any (4), Rollow (9), Rollow* (4), Rolow (6), Roman (40), Romanow (4), Romanowe Sio_o, Zbara_ (3), Romanowe Siolo (55), Romanowesiolo (4), Romanowka (13), Romaszowka (3), Ropczyce (170), Rosdol (13), Rosdol, Stryer District (3), Rosian (6), Rosja [Russia] (55), Rosja [Russia], Stanis_awczyk (5), Rosochowaciec (3), Roumania (9), Rowne (4), Rozd (6), Rozdol (644), Rozdol, Stryer District (3), Rozniatow (11), Roznoszynce (17), Rozwadow (3), Rudki (4,351), Rudnik, Rzesz (3), Rusland (3), Russia (85), Russia-Poland (3), Russland (6), Russland (Russia) (3), Russland [Russia] (5), Rybnik (5), Rybnik, Jastrzemb (Jastrz_bie-Zdr (3), Rybotycze (4), Rychcice (19), Rydoduby (3), Rymanow (6), Rzeschow (3), Rzesz (24), Rzeszow (71), S_awuta, Gub. Wo_y_ska, Rosja [Russia] (3), S_ob (3), S_oboda Z_ota, Brze_any (5), S_oboda, Brze_any (3), Sadagora (6), Sadowa Wisznia (3), Sadzawka (3), Samarstinow (3), Samarstinow [Zamarstynow] (4), Samber (23), Sambor (337), Sandec [Nowy Sacz] (6), Sanok (3,924), Sapiezanka (3), Sas (33), Sasow (7), Sass (7), Sassow (19), Satinow (4), Sborow (3), Schneider - Tailor (4), Schodnica (11), Serafince (4), Seret (Bukowina) (7), Seretec (25), Sereth (3), Serwery (4), Sichow (3), Siedlce (6), Sielec (3), Sielec Bie_k (9), Sielec Bien (5), Siemakowce (8), Sieniachowka (3), Sieniawa (87), Sieniawa, Zbara_ (7), Siroka (3), Ska?At (59), Ska_a (20), Ska_a Ad Husiatyn (3), Ska_a Ad Zbrucz, Borszcz (4), Ska_a, Borszcz (38), Ska_a, Husiatyn (3), Ska_at (183), Ska_at, _uka Ma_a (5), Ska_at, Bogdan (6), Ska_at, Grzyma_ (21), Ska_at, Ha_uszczy_ce (4), Ska_at, Podwo_oczyska (15), Ska_at, Sorocko (3), Ska_at, Zadniesz (9), Skala (382), Skala Podolska (965), Skalat (448), Sknilow (7), Skole (44), Skoryki (62), Skoryki, Zbara_ (8), Sloboda (24), Slobodka Lesna (4), Slobodka, Pow. Tlumacz (3), Smilne (4), Smolna (4), Smolnica (11), Smolno (11), Smulna (7), Smykowce (21), Sniatyn (2,892), Sniatynka (17), Sniesienie [Zniesienie] (3), Snyatyn (3), Sochodol (3), Sokahl (6), Sokal (78), Sokal, Zolkiewer District (3), Sokall (4), Soko_ (35), Sokol (3), Sokolow (7), Sokolowka (4), Solec (20), Solez (3), Solotwina (334), Sopoh (3), Soroki (3), Soroki Gub. Besarabska (Rosja [Russia]) (6), Sosn (7), Sozan (13), Spasow (41), Spilczyna (18), Spilczyna/Bobrka (4), Stanis?Awow (4), Stanis_aw (26), Stanis_awczyk, Brody (7), Stanislau (118), Stanislau [Stanislawow] (40), Stanislaw (7), Stanislawczyk (4), Stanislawow (338), Stanislowow (5), Stara Sol (17), Stare Brody (4), Stare Miasto (8), Staremiasto (6), Staro Brody (3), Starobrody (23), Staromiejszczyzna (36), Starosol (3), Starunia (9), Stary Konstantyn (7), Stary Sambor (1,175), Stary Zbara_ (6), Stary Zbaraz (11), Stasz (5), Stebnik (70), Stechnikowce (21), Stecowa (4), Stojan (3), Stojanow (10), Straszewice (42), Stratyn (17), Strelisk (4), Streptow (6), Strimba (7), Strus (88), Strusow (14), Strutyn (4), Stry (33), Stryi (4), Stryj (196), Stryjowka (59), Strymba (3), Stryy (4), Stryy / Stryj (3), Strzelbice (28), Strzeliska (3), Strzeliska Nowe (4), Strzeliska Nowe, B (13), Strzylcze (9), Strzylki (49), Strzyzow (9), Stupki (12), Styber (7), Suchawola, Brody (3), Suchodolla (3), Suchostaw (9), Suchostaw, Husiatyn (4), Suchowce (39), Suczawa (6), Supranowka (3), Suszczyn (13), Suszyca Rykowa (3), Suszyca Wielka (3), Sw. Stanislaw (5), Swertow (6), Swirz (5), Synowodsko-Wyzne (3), Szczerzec (6), Szczerzec, Lw (10), Szczurowice, Brody (5), Szczurowiec (4), Szelpaki (20), Szelpaki, Zbara_ (4), Szlachci_ce (9), Szlachcince (4), Szpik_osy (4), Szpik_osy, Z_ocz (7), Szyly (23), T_uste, Zaleszczyki (4), Tarasowka (12), Targowica (3), Tarn (25), Tarnawica Lesna (13), Tarnawka, Borszcz (4), Tarnipol (4), Tarnobrzeg (213), Tarnopol (15,887), Tarnopoll (8), Tarnoruda (38), Tarnoruda, Ska_at (12), Tarnow (76), Tarnowica Lasna (8), Tarnowica Lesna (16), Tarnowica Polna (3), Tartakow (10), Tartokow (8), Taur (29), Telesnica Owszarowa (3), Terpi_ (16), Terpilowka (95), Terszow (28), Th... (3), Tlumacz (316), Tluste (23), Toki (108), Toki, Zbara_ (12), Tomaszow (5), Tomaszow Lubelski (3), Tomaszow-Maz. (21), Topolnica (50), Topor (9), Toporow (10), Toprow (8), Touste (59), Touste Ko?O Grzyma?Owa (5), Touste, Ska_at (71), Tremblowa (5), Trembowla (149), Trembowla, Budzan (3), Trembowla, D_bina (3), Trembowla, Hleszczawa (4), Trembowla, Jan (7), Trembowla, Krowinka (3), Trembowla, Laskowce (4), Trembowla, Strus (4), Trembowla? (6), Triest (4), Tro_cianiec, Brody (5), Troscianiec (9), Truskawice (4), Truskawiec (28), Trybuchowce (3), Trzesn (3), Tschenstochau (33), Tschentochau (5), Turka (49), Turka, Sambor (4), Turki (3), Turze (47), Tustanowice (15), Tustanowiec (3), Ty_mienica (4), Tycha (10), Tyczyn (3), Tynow (4), Tysmenitz (8), Tysmienica (24), Tysminitsa (11), Tysowica (6), Tyszkowce (15), U_aszkowce, Czortk (5), U_cie Zielone, Jaros_aw (3), Ugarsthal (17), Ugartz (8), Uhn (4), Uhnow (10), Ulanow (6), Ulaszkowce (4), Uluzna (3), Ulyczno (18), Ume_, Gub. Podolska (Rosja [Russia]) (5), Umin (3), Ungarn [Hungary] (3), Uniatryce (3), Uniatrycze (3), Uniatycze (11), Uroz (202), USA (27), Uscie (3), Uscie Zielone (5), Uscieczko (9), Ustrzyki (3), Ustrzyki Dolne (5), Vienna (14), Wacowice (20), Wadowice (8), Waniowice (6), Warez (4), Warsaw (10), Warsawa (4), Warschau (22), Warszawa (151), Warwary_ce (3), Warwary_ce, Trembowla (3), Weinbergen (7), Weinbergen (District Lwow) (3), Welesnica (12), Werniaki (6), Wertelka (9), Wi_niowczyk (4), Wi_niowczyk, Podhajce (10), Wiede_ [Vienna] (19), Wieden (3), Wieden / [Vienna] (28), Wieliczka (8), Wielkie Oczy (3), Wien (24), Wien (Vienna) (3), Winick (11), Winik (126), Winike (4), Winiki (93), Winniki (68), Winnipeg, Kanada [Canada], Ameryka [North America] (4), Wischnowitz (6), Wisnicz (3), Wisniowczyk (4), Wisznitz (3), Witkow (5), Wiznitz (5), Wloszczowa (3), Wo?Oczyska (18), Wo?Oczyska (Rosja) / [Russia] (6), Wo_oczyska (Rosja [Russia]) (4), Wo_oczyska, Rosja [Russia] (3), Wo_os (10), Wojnilow (26), Wojtowska Gora (57), Wola Jakubowa (7), Wola Koblanska (9), Wolanka (14), Wolczatycze (96), Wolica (5), Woloczyska (17), Wolosow (30), Worobijowka (5), Worobiowka (9), Wroblowice (7), Wyzny Wereczki, Hungary (4), Z.M (5), Z?Oczow (5), Z_ocz (176), Z_otniki, Podhajce (9), Za?O?Ce (14), Za_ (10), Za_cianka (4), Za_o_ce (109), Za_o_ce, Brody (151), Zab__dza, Tarn (3), Zab_ot (11), Zablotow (21), Zabojce (4), Zad (4), Zad. (11), Zadnisz (9), Zadniszowka (75), Zadw (6), Zadworna (263), Zadworna? (3), Zadworne (5), Zag (20), Zag. (69), Zagorze (650), Zagorze Pod-Kamien (3), Zagr. (3), Zagrobela (39), Zagrod. (3), Zagrody (3), Zagrody Miejskie (1,478), Zahary, Brody (6), Zalesie (3), Zaleszcryki (10), Zaleszczyk (3), Zaleszczyk [Zaleszczyki] (3), Zaleszczyki (156), Zalokiec (3), Zalosce (58), Zalosce Nowe (9), Zalosze (3), Zalozce (602), Zalozce Brodek (8), Zalozce Nowe (113), Zalozce Stare (8), Zalucze (5), Zalukiew (158), Zaluze (53), Zaluze Ad Zbaraz (3), Zamarstinow (66), Zamarstynow (28), Zamosc (3), Zamtynem (12), Zarki (3), Zarnow (4), Zarowie / Larowie (12), Zarubince (28), Zarudzie (38), Zastawie (13), Zaw. (9), Zawadka (5), Zawieczna (9), Zawieznia (166), Zazule (3), Zbara? (43), Zbara_ (516), Zbara_, Czahary (4), Zbara_, Hulajpole (3), Zbara_, Iwanczany (4), Zbara_, Jacowce (4), Zbara_, Skoryki (3), Zbara_, Toki (3), Zbarasch (4), Zbarasz (5), Zbaraz (18,730), Zbarow (3), Zboisk (10), Zbor (129), Zborow (118), Zi_k (5), Zielona (82), Zimnawoda (4), Zimnawode (5), Zink (4), Zloczow (4,445), Zlotshev (3), Zniesienie (380), Zniesienie County Lwow (3), Znischeny [Zniesienie]? (3), Zolkiew (2,058), Zolkow (6), Zukow (3), Zupanie (3), Zurawna (3), Zurawne (14), Zurawno (28), Zw. (4), Zwar. (4), Zwarcz (3), Zwaricz (19), Zwariez (3), Zwariz (6), Zwary (4), Zwarycz (166), Zwaryczcz (17), Zwarz (4), Zwierzy_, Brody (3), Zwierzyniec (5), Zwiniacz (5), Zydaczow (11),

Map of primary record coverage

The map below shows the primary locations associated with the record sets in our database. It does not show all the locations mentioned in the database, just the primary record locations. For example, birth records registered in the town of Nadworna may also make reference to a parent's hometown in Kalush, but the primary location Nadworna will show up on the map below while the secondary location Kalush will not.

Where are the records for my town?

Don't see your Galician town name listed above? The All-Galicia Database was only launched in 2011, and it's only as good and as complete as the records that we have collected and transcribed so far. If you'd like to see more vital records here from your town of interest, please join Gesher Galicia today to help us further research this area of the world, and/or make a donation towards the records acquisition from your town! Gesher Galicia is a registered 501(c)(3) non-profit organization, so your donation is tax deductible in the United States. Thank you for your support!